ฟังธรรม๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : คนใดขาดเมตตาก็ย่อมไม่เข้าใจในความรักของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ
หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_เทศน์_คนใดขาดเมตตาก็ย่อมไม่เข้าใจในความรักของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : เสี้ยนหนามของสมาธิคือนิวรณ์
หมวดธรรม: นิวรณ์, สมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_ปกิณกะธรรม_เสี้ยนหนามของสมาธิคือนิวรณ์
Download
ปกิณกะธรรม : กฎพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_ปกิณกะธรรม_กฎพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริง และการเร่งรัดผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่เห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริง และการเร่งรัดผู้ปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : การละมานะด้วยใคร่ครวญเสมอว่าไม่เลวกว่า ไม่เสมอกัน ไม่ดีกว่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_กรรมฐาน_การละมานะด้วยใคร่ครวญเสมอว่าไม่เลวกว่า ไม่เสมอกัน ไม่ดีกว่า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : ผลบุญวัดที่ความสุขด้วยกำลังใจที่มีความเมตตากรุณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-02_เทศน์_ผลบุญวัดที่ความสุขด้วยกำลังใจที่มีความเมตตากรุณา
Download
กรรมฐาน : การทรงจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-02_กรรมฐาน_การทรงจิตให้สงบ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

Download
เทศน์ : บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_เทศน์_บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)
Download
กรรมฐาน : การทรงสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_กรรมฐาน_การทรงสมาธิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕