ฟังธรรม๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-07_ปกิณกะธรรม_การไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : การหวังสูงพระนิพพานมากกว่าการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-07_ปกิณกะธรรม_การหวังสูงพระนิพพานมากกว่าการปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ทางปฏิบัติเพื่อมองเห็นทุกข์ ต้นเหตุแห่งทุกข์ และหาทางดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_เทศน์_ทางปฏิบัติเพื่อมองเห็นทุกข์ ต้นเหตุแห่งทุกข์ และหาทางดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติธุดงค์ของพระและฆราวาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติธุดงค์ของพระและฆราวาส
Download
ปกิณกะธรรม : การขอขมาพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_ปกิณกะธรรม_การขอขมาพระ
Download
ปกิณกะธรรม : โลกนี้ไม่ใช่บ้านเรา คนบนโลกนี้ไม่ใช่ญาติเรา แต่เป็นผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_ปกิณกะธรรม_โลกนี้ไม่ใช่บ้านเรา คนบนโลกนี้ไม่ใช่ญาติเรา แต่เป็นผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : ธุดงค์ให้ถือว่าเราเป็นบุคคลคนเดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_ปกิณกะธรรม_ธุดงค์ให้ถือว่าเราเป็นบุคคลคนเดียว
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ไม่มีลาภใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_เทศน์_ไม่มีลาภใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การแสดงออกในพรหมวิหาร ๔ ขึ้นอยู่กับจริตนิสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ปกิณกะธรรม_การแสดงออกในพรหมวิหาร ๔ ขึ้นอยู่กับจริตนิสัย
Download
ตอบปัญหาธรรม : การละกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ตอบปัญหาธรรม_การละกามคุณทั้ง ๕
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ปกิณกะธรรม_ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน
Download
ปกิณกะธรรม : สอนผู้ตั้งใจบวชพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ปกิณกะธรรม_สอนผู้ตั้งใจบวชพระ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การละตัณหาด้วยทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_เทศน์_การละตัณหาด้วยทาน ศีล ภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : การลาพุทธภูมิด้วยความเมตตาที่ไม่ให้ทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_ปกิณกะธรรม_การลาพุทธภูมิด้วยความเมตตาที่ไม่ให้ทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : จิตอุปมาเหมือนม้าอาชาไนย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_ปกิณกะธรรม_จิตอุปมาเหมือนม้าอาชาไนย
Download
กรรมฐาน : การพิจารณาจิตคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_กรรมฐาน_การพิจารณาจิตคิดชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้ที่ดีเกิดจากการสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_ปกิณกะธรรม_ความรู้ที่ดีเกิดจากการสงบ
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่มีร่างกายเป็นสิ่งประเสริฐ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_ปกิณกะธรรม_การไม่มีร่างกายเป็นสิ่งประเสริฐ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-30_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : ทรัพย์เป็นที่รัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-21_ปกิณกะธรรม_ทรัพย์เป็นที่รัก

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : บุญเป็นคาถา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_เทศน์_บุญเป็นคาถา
Download
ปกิณกะธรรม : บริวารกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_บริวารกฐิน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเข้าถึงผลการปฏิบัติ เมื่อใดจึงพึ่งครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ตอบปัญหาธรรม_การเข้าถึงผลการปฏิบัติ เมื่อใดจึงพึ่งครูบาอาจารย์
Download
ตอบปัญหาธรรม : การรักษาศีลพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ตอบปัญหาธรรม_การรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่มีฐานะใดในโลกที่ไม่ถูกบีบคั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_ไม่มีฐานะใดในโลกที่ไม่ถูกบีบคั้น
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาความพอใจและยินดี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖