ฟังธรรม๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การละอุปาทานของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_ปกิณกะธรรม_การละอุปาทานของจิต

๑๘ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพรหมเทพเทวดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-18_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพรหมเทพเทวดา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส ๑๐๘ จบ และพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-18_ปกิณกะธรรม_สวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส ๑๐๘ จบ และพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
ปกิณกะธรรม : การบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-18_ปกิณกะธรรม_การบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี
Download
2015-04-18_ตอบปัญหาธรรม_ปฏิเวธคือผลของการปฏิบัติเฉพาะตน
Download
2015-04-18_ปกิณกะธรรม_การฝึกแยกกายกับจิตอาศัยการสวดมนต์

๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

๑๔ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานผลของทาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความกังวลและความกลัวของผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ตอบปัญหาธรรม_ความกังวลและความกลัวของผู้ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วย
Download
ปกิณกะธรรม : ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การระวังจิตอย่าคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_คุยก่อนกรรมฐาน_การระวังจิตอย่าคิดชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : การดูจิตด้วยฌานสมาบัติ และด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_การดูจิตด้วยฌานสมาบัติ และด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย

๑๓ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงวันสงกรานต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงวันสงกรานต์
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อิติปิโส ๙ จบและพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อิติปิโส ๙ จบและพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
ปกิณกะธรรม : ขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_ขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์