ฟังธรรม๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
2015-10-25_เทศน์_สรรเสริญคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลกฐิน
Download
2015-10-25_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญจิตให้พร้อมก่อนนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่เป็นคนแนะนำคนอื่นคนนั้นต้องแนะนำใจตัวเองดีแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-25_ปกิณกะธรรม_คนที่เป็นคนแนะนำคนอื่นคนนั้นต้องแนะนำใจตัวเองดีแล้ว
Download
2015-10-25_ปกิณกะธรรม_กายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีถวายครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-24_ปกิณกะธรรม_การทำความดีถวายครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ
Download
2015-10-24_ปกิณกะธรรม_การทรงความดีแบบพระอริยบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : ระงับความฟุ้งซ่านด้วยอานาปานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-24_ปกิณกะธรรม_ระงับความฟุ้งซ่านด้วยอานาปานุสสติ
Download
2015-10-24_ปกิณกะธรรม_ระลึกคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
Download
2015-10-24_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาโลกุตตรฌานกับโลกียฌาน
Download
2015-10-24_ปกิณกะธรรม_บุญจะส่งผลเมื่อจิตบริสุทธิ์

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
2015-10-23_เทศน์_พระพุทธเจ้าหลวงผู้เดินตามพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
Download
2015-10-23_ปกิณกะธรรม_อารมณ์เนกขัมมะในการถวายทานกฐิน
Download
2015-10-23_คุยก่อนกรรมฐาน_การตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียวเพื่อพระนิพพาน
Download
2015-10-23_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตถวายทานเป็นชาติสุดท้าย
Download
2015-10-23_ปกิณกะธรรม_ทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่เพียงแค่บุญ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ของทานอันเป็นบริวารกฐิน
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_ศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ
Download
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_โทษของการละเมิดศีลและกรรมจากการตำหนิผู้อื่น
Download
2015-10-18_ปกิณกะธรรม_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-17_ปกิณกะธรรม_การบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
2015-10-17_เทศน์_การรู้คุณครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-17_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนคุณวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง)

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
2015-10-11_เทศน์_กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-11_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-11_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะคือผู้ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-11_ปกิณกะธรรม_สมณะคือผู้ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘