ฟังธรรม๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_การเห็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิด และพุทธานุภาพ
Download
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติบูชาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-07-03_เทศน์_ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_การระลึกถึงความดีที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา
Download
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_คติที่แน่นอนย่อมหลุดพ้น
Download
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_มรรคผลเกิดจากการปฏิบัติมิใช่แค่ฟัง
Download
ปกิณกะธรรม : การได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_การได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_ความมงคลด้วยพุทธานุภาพจะปกป้องกายให้ได้มรรคผล

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีให้เกิดมรรคผลต้องถึงพร้อมทั้งผู้ให้และผู้รับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_ทำความดีให้เกิดมรรคผลต้องถึงพร้อมทั้งผู้ให้และผู้รับ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_พึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์
Download
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นที่พึ่งแก่ตนได้
Download
ปกิณกะธรรม : พึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_พึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้
Download
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_ฝึกจิตให้เห็นความจริงตามคำสอนของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ณ วัดคฤหบดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-28_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ณ วัดคฤหบดี

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_เทศน์_ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
Download
2016-06-26_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติด้วยความชอบมิใช่ความอยาก
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_คุยก่อนกรรมฐาน_การเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจทำความดีจิตก็จะตั้งมั่น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_เทศน์_จิตที่ปรารถนานิพพานเป็นที่ไปย่อมเป็นอุดมมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยอารมณ์ใจปล่อยจึงจะเกิดมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : พึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_พึงละความยินดีพอใจในร่างกายเป็นอารมณ์เดียว
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : พึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_คุยก่อนกรรมฐาน_พึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด
Download
ปกิณกะธรรม : การทำทานในเขตพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_การทำทานในเขตพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_การถวายทานอันปราณีตย่อมมีอานิสงส์มาก
Download
ปกิณกะธรรม : พึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_พึงศึกษาปฏิปทาผู้อื่นเพื่อนำมาปฏิบัติกับใจตนเอง
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-25_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร