ฟังธรรม๓ มกราคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : กรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_ปกิณกะธรรม_กรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

๒ มกราคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ความพอใจในสิ่งไม่เที่ยงเป็นอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_ความพอใจในสิ่งไม่เที่ยงเป็นอวิชชา
Download
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
2016-01-02_กรรมฐาน_รักษาจิตให้มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องอาศัยศรัทธา
Download
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานแต่ละกองเป็นไปตามจริต
Download
2016-01-02_กรรมฐาน_วิปัสสนาญาณของกรรมฐานโบราณ

๑ มกราคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-01_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพราก ผูกพัน อาลัยอาวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-01_กรรมฐาน_ใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพราก ผูกพัน อาลัยอาวรณ์

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

Download
2015-12-31_เทศน์_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการอภัยทาน
Download
2015-12-31_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : พรสิ้นปี ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-31_ปกิณกะธรรม_พรสิ้นปี ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นทุกขเวทนา และสิ่งอื่นไม่มีความหมาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-31_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นทุกขเวทนา และสิ่งอื่นไม่มีความหมาย

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

Download
2015-12-27_ปกิณกะธรรม_คุณของพระรัตนตรัยมีค่าหาใดเท่า
Download
2015-12-27_ปกิณกะธรรม_การทรงพรหมวิหาร ๔ ด้วยอารมณ์ปล่อย
Download
2015-12-27_ปกิณกะธรรม_กำลังใจของหลวงพ่อตาก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-27_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

Download
2015-12-26_เทศน์_น้ำพระทัยของพระพุทธองค์นำไปสู่โมกขธรรม
Download
2015-12-26_ปกิณกะธรรม_ผลจากกำลังใจในการทำความดี
Download
2015-12-26_ปกิณกะธรรม_จะหลุดพ้นได้ต้องเดินตามพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าให้ความดีหายที่ต้องเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-26_ปกิณกะธรรม_อย่าให้ความดีหายที่ต้องเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-26_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ
Download
2015-12-26_ปกิณกะธรรม_พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
Download
2015-12-26_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
Download
2015-12-26_ปกิณกะธรรม_ผลจากทานทำให้ผู้ปฏิบัติสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-26_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นในพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-12-26_ปกิณกะธรรม_อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นในพรหมวิหารสี่