หมวดธรรม: โพชฌงค์ ๗

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗
Download
เทศน์ : กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_เทศน์_กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-21_ปกิณกะธรรม_ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-21_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา