หมวดธรรม: โพชฌงค์ ๗

Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-21_ปกิณกะธรรม_ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-21_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-12_ปกิณกะธรรม_เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-07_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-06_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญทบทวนตามคำพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-21_กรรมฐาน_ใคร่ครวญทบทวนตามคำพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า