หมวดธรรม: อินทรีย์ ๕

Download
กรรมฐาน : แนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-12_กรรมฐาน_แนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความดีถวายพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_ความดีถวายพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : เข้าห้องพุทธคุณต่อ เพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_ปกิณกะธรรม_เข้าห้องพุทธคุณต่อ เพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล
Download
นิทาน : การละสิ่งที่เห็นควรเห็นตามพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-24_นิทาน_การละสิ่งที่เห็นควรเห็นตามพระพุทธเจ้า
Download
กรรมฐาน : การทำใจให้สงบตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-28_กรรมฐาน_การทำใจให้สงบตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช
Download
นิทาน : ตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_นิทาน_ตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด
Download
กรรมฐาน : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-21_กรรมฐาน_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : สมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-19_ปกิณกะธรรม_สมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า