หมวดธรรม: อินทรีย์ ๕

Download
ปกิณกะธรรม : การมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-04-29_ปกิณกะธรรม_การมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
Download
ปกิณกะธรรม : จิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-01-13_ปกิณกะธรรม_จิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
Download
เทศน์ : ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-01-07_เทศน์_ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2022-12-02_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์
Download
เทศน์ : ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-06_เทศน์_ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-09_ปกิณกะธรรม_การมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน
Download
ปกิณกะธรรม : จิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-21_ปกิณกะธรรม_จิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า