หมวดธรรม: อาหาเรปฏิกูลสัญญา

Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-12_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา