หมวดธรรม: อาหาเรปฏิกูลสัญญา

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-17_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-12_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา