หมวดธรรม: อรูปฌาน

Download
เทศน์ : การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_เทศน์_การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การละความสุขจากกามราคะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-12_ปกิณกะธรรม_การละความสุขจากกามราคะ
Download
ปกิณกะธรรม : ละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-11_ปกิณกะธรรม_ละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-31_ปกิณกะธรรม_พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_กรรมฐาน_การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ว่างจากกิเลส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ว่างจากกิเลส