หมวดธรรม: อรูปฌาน

Download
ปกิณกะธรรม : พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-31_ปกิณกะธรรม_พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_กรรมฐาน_การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-15_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ว่างจากกิเลส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ว่างจากกิเลส
Download
เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
Download
กรรมฐาน : อุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_กรรมฐาน_อุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา
Download
กรรมฐาน : สมาบัติ ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-23_กรรมฐาน_สมาบัติ ๘