หมวดธรรม: สัมมัปปธาน ๔

Download
ปกิณกะธรรม : การปลงใจในชีวิตของตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_ปกิณกะธรรม_การปลงใจในชีวิตของตนเอง
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ
Download
เทศน์ : องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_เทศน์_องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : บารมี ๑๐ ของสาวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-15_ปกิณกะธรรม_บารมี ๑๐ ของสาวก
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-11-14_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-17_ปกิณกะธรรม_การบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบวชพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบวชพระ
Download
เทศน์ : วันครบพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-30_เทศน์_วันครบพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การไปกราบรอยพระพุทธบาท กับคนที่มีศรัทธาบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-01_ปกิณกะธรรม_การไปกราบรอยพระพุทธบาท กับคนที่มีศรัทธาบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : มงคล ๓๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_ปกิณกะธรรม_มงคล ๓๘