หมวดธรรม: สมาบัติ ๘

Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นทุกข์ของท่านจิตโต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-09_ปกิณกะธรรม_การเห็นทุกข์ของท่านจิตโต
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-08_ปกิณกะธรรม_แนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : เรื่องยมทูต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-05_กรรมฐาน_เรื่องยมทูต
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะที่ปฏิบัติถึงแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-03_ปกิณกะธรรม_สมณะที่ปฏิบัติถึงแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : การทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_กรรมฐาน_การทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_การศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : การเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_กรรมฐาน_การเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด
Download
กรรมฐาน : เห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_กรรมฐาน_เห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_ปกิณกะธรรม_ฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ