หมวดธรรม: สมาบัติ ๘

Download
เทศน์ : ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_เทศน์_ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Download
กรรมฐาน : เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_กรรมฐาน_เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
Download
กรรมฐาน : มโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-30_กรรมฐาน_มโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-30_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ ๘
Download
กรรมฐาน : ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-30_กรรมฐาน_ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น
Download
ปกิณกะธรรม : ทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-23_ปกิณกะธรรม_ทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร ๔
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-23_กรรมฐาน_ใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-23_ปกิณกะธรรม_การฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-17_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ทำความดีที่ วัดตากฟ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-17_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ทำความดีที่ วัดตากฟ้า