หมวดธรรม: สมถะ

Download
เทศน์ : การมีจิตครองธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-09_เทศน์_การมีจิตครองธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นทุกข์ของท่านจิตโต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-09_ปกิณกะธรรม_การเห็นทุกข์ของท่านจิตโต
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติด้วยขันติความอดทน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-09_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติด้วยขันติความอดทน
Download
ปกิณกะธรรม : ปัจจุบันอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-08_ปกิณกะธรรม_ปัจจุบันอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลด้วยจาคะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_มรรคผลด้วยจาคะ
Download
ปกิณกะธรรม : กายนคร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-01_ปกิณกะธรรม_กายนคร
Download
ปกิณกะธรรม : ทานเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงมรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-01_ปกิณกะธรรม_ทานเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงมรรคผลได้ง่าย
Download
เทศน์ : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_เทศน์_สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
Download
กรรมฐาน : การเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_กรรมฐาน_การเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด
Download
ปกิณกะธรรม : ต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_ปกิณกะธรรม_ต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี