หมวดธรรม: สมณเพศ

Download
ปกิณกะธรรม : สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
Download
เทศน์ : กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_เทศน์_กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของคนบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของคนบวช
Download
ปกิณกะธรรม : มารยาทและความเหมาะสม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_มารยาทและความเหมาะสม
Download
นิทาน : ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_นิทาน_ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-11_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช
Download
ปกิณกะธรรม : พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_ปกิณกะธรรม_พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
Download
เทศน์ : ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_เทศน์_ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา