หมวดธรรม: สมณเพศ

Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-11_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช
Download
ปกิณกะธรรม : พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_ปกิณกะธรรม_พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
Download
เทศน์ : ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_เทศน์_ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา
Download
ปกิณกะธรรม : พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-31_ปกิณกะธรรม_พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
Download
ปกิณกะธรรม : แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-29_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-23_ปกิณกะธรรม_อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะที่ปฏิบัติถึงแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-03_ปกิณกะธรรม_สมณะที่ปฏิบัติถึงแล้ว