หมวดธรรม: สมณเพศ

Download
นิทาน : ยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-07_นิทาน_ยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : พึงทรงความเมตตาในสถานที่ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-05_ปกิณกะธรรม_พึงทรงความเมตตาในสถานที่ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่พระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-01_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่พระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-01_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
Download
นิทาน : พรานหนุ่มกลับใจผู้รักษาสัจจะวาจา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-30_นิทาน_พรานหนุ่มกลับใจผู้รักษาสัจจะวาจา
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
Download
เทศน์ : กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_เทศน์_กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
Download
นิทาน : ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_นิทาน_ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ