หมวดธรรม: วิปัสสนูปกิเลส

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติด้วยขันติความอดทน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-09_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติด้วยขันติความอดทน
Download
ปกิณกะธรรม : คุณและความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในวันพ่อ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-05_ปกิณกะธรรม_คุณและความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในวันพ่อ
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลด้วยจาคะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_มรรคผลด้วยจาคะ
Download
เทศน์ : ปัตตานุโมทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_เทศน์_ปัตตานุโมทนา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_การตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ
Download
ปกิณกะธรรม : กายนคร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-01_ปกิณกะธรรม_กายนคร
Download
ปกิณกะธรรม : สังขารุเปกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_ปกิณกะธรรม_สังขารุเปกขาญาณ
Download
เทศน์ : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_เทศน์_สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
Download
กรรมฐาน : การเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_กรรมฐาน_การเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด
Download
กรรมฐาน : การใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_กรรมฐาน_การใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน