หมวดธรรม: วิปัสสนูปกิเลส

Download
กรรมฐาน : เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_กรรมฐาน_เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
Download
ปกิณกะธรรม : เข้าห้องพุทธคุณต่อ เพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_ปกิณกะธรรม_เข้าห้องพุทธคุณต่อ เพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล
Download
เทศน์ : ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_เทศน์_ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_ปกิณกะธรรม_การถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : คนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_คนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_เทศน์_ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
Download
ปกิณกะธรรม : สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔
Download
ปกิณกะธรรม : โทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-06_ปกิณกะธรรม_โทษของกามคุณทั้ง ๕
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคาปฏิบัติจะต้องรักษาศีลมีสมาธิ และปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-04_ปกิณกะธรรม_มรรคาปฏิบัติจะต้องรักษาศีลมีสมาธิ และปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพ