หมวดธรรม: วิปัสสนูปกิเลส

Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-19_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู
Download
นิทาน : พี่ชายผู้ปรารถนาความจริงอันไม่หวั่นไหวกับน้องสาวผู้ปรารถนาสิ่งไร้ประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-07_นิทาน_พี่ชายผู้ปรารถนาความจริงอันไม่หวั่นไหวกับน้องสาวผู้ปรารถนาสิ่งไร้ประโยชน์
Download
เทศน์ : การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-06_เทศน์_การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_ปกิณกะธรรม_รักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทำกำไล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_ปกิณกะธรรม_การทำกำไล
Download
เทศน์ : การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_เทศน์_การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก
Download
ปกิณกะธรรม : ต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_ปกิณกะธรรม_ต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีในพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-28_ปกิณกะธรรม_มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีในพระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-28_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-27_ปกิณกะธรรม_อย่าประมาทในชีวิต