หมวดธรรม: วิชชา ๘

Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-08_ปกิณกะธรรม_แนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : การทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_กรรมฐาน_การทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_การศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : ทานเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงมรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-01_ปกิณกะธรรม_ทานเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงมรรคผลได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_ปกิณกะธรรม_แนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
กรรมฐาน : การใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_กรรมฐาน_การใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_ปกิณกะธรรม_พิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ
Download
กรรมฐาน : เห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_กรรมฐาน_เห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_ปกิณกะธรรม_ฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ