หมวดธรรม: มหาสติปัฏฐาน ๔

Download
ปกิณกะธรรม : กสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-03_ปกิณกะธรรม_กสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_ปกิณกะธรรม_แนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
กรรมฐาน : การสอนจิตในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_กรรมฐาน_การสอนจิตในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : ของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_ของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : ประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-22_ปกิณกะธรรม_ประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์