หมวดธรรม: พละ ๕

Download
กรรมฐาน : เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_กรรมฐาน_เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
Download
กรรมฐาน : พุทธานุสสติกรรมฐาน และโทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_กรรมฐาน_พุทธานุสสติกรรมฐาน และโทษของกามคุณทั้ง ๕
Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีอานิสงส์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีอานิสงส์
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าคิดว่าตัวเองสบายแล้วเมื่อมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-29_ปกิณกะธรรม_อย่าคิดว่าตัวเองสบายแล้วเมื่อมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปโทษใคร ณ วัดในไร่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-22_ปกิณกะธรรม_อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปโทษใคร ณ วัดในไร่
Download
เทศน์ : การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-17_เทศน์_การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติห้ามที่ความคิดปรุงแต่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-15_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติห้ามที่ความคิดปรุงแต่ง
Download
ปกิณกะธรรม : บุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนา จะนำพาความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-03_ปกิณกะธรรม_บุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนา จะนำพาความสุขมาให้
Download
เทศน์ : ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-03_เทศน์_ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย
Download
กรรมฐาน : ชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-03_กรรมฐาน_ชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน