หมวดธรรม: พละ ๕

Download
นิทาน : ความยากจนเกิดจากเหตุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-10_นิทาน_ความยากจนเกิดจากเหตุ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติด้วยขันติความอดทน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-09_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติด้วยขันติความอดทน
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_ปกิณกะธรรม_ทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : สังขารุเปกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_ปกิณกะธรรม_สังขารุเปกขาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-26_ปกิณกะธรรม_ต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-19_ปกิณกะธรรม_ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล
Download
กรรมฐาน : หลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-19_กรรมฐาน_หลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-17_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-12_ปกิณกะธรรม_กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
Download
ปกิณกะธรรม : ความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-12_ปกิณกะธรรม_ความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย