หมวดธรรม: พละ ๕

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยกำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-30_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยกำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Download
เทศน์ : ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_เทศน์_ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_ปกิณกะธรรม_รักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล
Download
เทศน์ : การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_เทศน์_การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-27_ปกิณกะธรรม_อย่าประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : อยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-20_ปกิณกะธรรม_อยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
เทศน์ : การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-15_เทศน์_การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
Download
เทศน์ : บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_เทศน์_บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
Download
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ