หมวดธรรม: นิทาน

Download
นิทาน : ความยากจนเกิดจากเหตุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-10_นิทาน_ความยากจนเกิดจากเหตุ
Download
นิทาน : จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-06_นิทาน_จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
Download
นิทาน : ผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_นิทาน_ผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร
Download
นิทาน : ชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_นิทาน_ชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง
Download
นิทาน : ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_นิทาน_ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
Download
กรรมฐาน : ผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_กรรมฐาน_ผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
Download
นิทาน : ชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_นิทาน_ชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว
Download
เทศน์ : ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-06-26_เทศน์_ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
Download
นิทาน : นกสันโดษผู้หนีไม่พ้นภัยจากคนพาล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-13_นิทาน_นกสันโดษผู้หนีไม่พ้นภัยจากคนพาล