หมวดธรรม: นิทาน

Download
นิทาน : ชายผู้บรรลุมรรคผลด้วยความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_นิทาน_ชายผู้บรรลุมรรคผลด้วยความกตัญญู
Download
นิทาน : เศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-24_นิทาน_เศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย
Download
นิทาน : กระต่ายขาวผู้ทำจิตผ่องใสไม่สนใจร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_นิทาน_กระต่ายขาวผู้ทำจิตผ่องใสไม่สนใจร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-09_ปกิณกะธรรม_กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก
Download
นิทาน : นกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_นิทาน_นกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา
Download
นิทาน : คนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_นิทาน_คนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ
Download
นิทาน : ความยากจนเกิดจากเหตุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-10_นิทาน_ความยากจนเกิดจากเหตุ
Download
นิทาน : จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-06_นิทาน_จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
Download
นิทาน : ผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_นิทาน_ผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร
Download
นิทาน : ชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_นิทาน_ชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง