หมวดธรรม: จริต

Download
ปกิณกะธรรม : การสวดพุทธมนต์บูชาครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-25_ปกิณกะธรรม_การสวดพุทธมนต์บูชาครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-18_ปกิณกะธรรม_ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : พระธรรมวินัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-23_ปกิณกะธรรม_พระธรรมวินัย
Download
ปกิณกะธรรม : ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต
Download
ปกิณกะธรรม : คนมี ๔ ประเภท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_คนมี ๔ ประเภท
Download
กรรมฐาน : ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_กรรมฐาน_ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การนั่งเจริญกรรมฐานควรตั้งความอิ่มใจในความดีเริ่มต้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-21_ปกิณกะธรรม_การนั่งเจริญกรรมฐานควรตั้งความอิ่มใจในความดีเริ่มต้น
Download
ปกิณกะธรรม : คนแสดงความโง่ผิดพลาดอย่าไปตำหนิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-21_ปกิณกะธรรม_คนแสดงความโง่ผิดพลาดอย่าไปตำหนิ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-21_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : มรรค ๘ ทางปฏิบัติสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-09_กรรมฐาน_มรรค ๘ ทางปฏิบัติสู่มรรคผล