หมวดธรรม: จริต

Download
ปกิณกะธรรม : อุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐาน และอานาปานุสสติแบบ ๓ ฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-13_ปกิณกะธรรม_อุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐาน และอานาปานุสสติแบบ ๓ ฐาน
Download
กรรมฐาน : แนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-12_กรรมฐาน_แนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : คนมีสี่จำพวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_คนมีสี่จำพวก
Download
ปกิณกะธรรม : จริตผู้ปฏิบัติ และการชำระจิตก่อนเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-27_ปกิณกะธรรม_จริตผู้ปฏิบัติ และการชำระจิตก่อนเข้าห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การสวดพุทธมนต์บูชาครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-25_ปกิณกะธรรม_การสวดพุทธมนต์บูชาครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-18_ปกิณกะธรรม_ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : พระธรรมวินัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-23_ปกิณกะธรรม_พระธรรมวินัย
Download
ปกิณกะธรรม : ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต
Download
ปกิณกะธรรม : คนมี ๔ ประเภท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_คนมี ๔ ประเภท
Download
กรรมฐาน : ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_กรรมฐาน_ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ