หมวดธรรม: จรณะ ๑๕

Download
เทศน์ : การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_เทศน์_การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-19_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-19_ปกิณกะธรรม_การเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : มั่นคงในศีล สมาธิ ปัญญาจึงจะพ้นจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-13_ปกิณกะธรรม_มั่นคงในศีล สมาธิ ปัญญาจึงจะพ้นจากอกุศลกรรม
Download
เทศน์ : สมาทานศีลตั้งมั่นปฏิบัติด้วยสุจริตใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-12_เทศน์_สมาทานศีลตั้งมั่นปฏิบัติด้วยสุจริตใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระ ต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-12_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระ ต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร
Download
เทศน์ : การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-06_เทศน์_การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีเพื่อการไม่เกิด ต้องอาศัยความอดทนข่มใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-05_ปกิณกะธรรม_การทำความดีเพื่อการไม่เกิด ต้องอาศัยความอดทนข่มใจ
Download
นิทาน : นายทหารผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-02_นิทาน_นายทหารผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-28_ปกิณกะธรรม_การใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด