หมวดธรรม: จรณะ ๑๕

Download
ปกิณกะธรรม : คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
เทศน์ : ปัตตานุโมทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_เทศน์_ปัตตานุโมทนา
Download
กรรมฐาน : แนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-02_กรรมฐาน_แนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_ปกิณกะธรรม_แนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
กรรมฐาน : การใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_กรรมฐาน_การใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-25_ปกิณกะธรรม_ฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : หลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-19_กรรมฐาน_หลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า
Download
กรรมฐาน : ตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_กรรมฐาน_ตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา
Download
ปกิณกะธรรม : กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-12_ปกิณกะธรรม_กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
Download
กรรมฐาน : การเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_กรรมฐาน_การเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ