หมวดธรรม: จรณะ ๑๕

Download
กรรมฐาน : ปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_กรรมฐาน_ปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าละทิ้งโอกาสในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-30_ปกิณกะธรรม_อย่าละทิ้งโอกาสในการทำความดี
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยการพิจารณาความเป็นจริงในปัจจุบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-23_กรรมฐาน_ทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยการพิจารณาความเป็นจริงในปัจจุบัน
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
เทศน์ : สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_เทศน์_สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบูชาพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบูชาพระธรรม
Download
กรรมฐาน : การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_กรรมฐาน_การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ