หมวดธรรม: จรณะ ๑๕

Download
ปกิณกะธรรม : ศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นเครื่องรักษาใจให้พ้นจากทุกข์ภัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-17_ปกิณกะธรรม_ศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นเครื่องรักษาใจให้พ้นจากทุกข์ภัย
Download
ปกิณกะธรรม : พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_ปกิณกะธรรม_พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-24_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-31_ปกิณกะธรรม_พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
Download
เทศน์ : การถวายทานด้วยการละมานะจึงจะมีอานิสงส์ให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-27_เทศน์_การถวายทานด้วยการละมานะจึงจะมีอานิสงส์ให้พ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องเริ่มจากทานด้วยกำลังใจของตัวเองจึงจะถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-27_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องเริ่มจากทานด้วยกำลังใจของตัวเองจึงจะถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล ณ วัดแหลมไม้ย้อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-25_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล ณ วัดแหลมไม้ย้อย
Download
ปกิณกะธรรม : ส่วนสุดสองประการและแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-20_ปกิณกะธรรม_ส่วนสุดสองประการและแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน