หมวดธรรม: กายคตานุสสติ

Download
ปกิณกะธรรม : แยกจิตจากกายได้ จิตจึงสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-17_ปกิณกะธรรม_แยกจิตจากกายได้ จิตจึงสงบ
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข
Download
ปกิณกะธรรม : สังขารเป็นของไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_สังขารเป็นของไม่เที่ยง
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-28_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-27_ปกิณกะธรรม_กำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-27_ปกิณกะธรรม_กำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติมโนมยิทธิต้องไม่ลังเลสงสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-13_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติมโนมยิทธิต้องไม่ลังเลสงสัย