เสียงธรรมรายวัน

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ธรรมของพระและฆราวาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-16_เสียงธรรม_ธรรมของพระและฆราวาส
Download
เสียงธรรม : สนทนาเรื่องมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-16_เสียงธรรม_สนทนาเรื่องมานะ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-16_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗