เสียงธรรมรายวัน

๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : คุยเรื่องธงเขียว ธงแดง, ลักษณะคนมีปัญญาบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-01_เสียงธรรม_คุยเรื่องธงเขียว ธงแดง, ลักษณะคนมีปัญญาบารมี
Download
เสียงธรรม : คุยเรื่องหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-01_เสียงธรรม_คุยเรื่องหล่อพระ