เสียงธรรมรายวัน

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ ความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_เสียงธรรม_เทศน์ ความเมตตา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_เสียงธรรม_เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗