เสียงธรรมรายวัน

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ไม่สงสัยในศีลที่เรารักษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-18_เสียงธรรม_ไม่สงสัยในศีลที่เรารักษา
Download
เสียงธรรม : จิตรับกิเลส ส่งให้กายแสดง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-18_เสียงธรรม_จิตรับกิเลส ส่งให้กายแสดง