เสียงธรรมรายวัน

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : อามิสบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-12_เสียงธรรม_อามิสบูชา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ทำไว้จึงได้ตามนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-12_เสียงธรรม_เทศน์ ทำไว้จึงได้ตามนั้น
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-12_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗