เสียงธรรมรายวัน

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : อย่าไว้ใจในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_เสียงธรรม_อย่าไว้ใจในชีวิต
Download
เสียงธรรม : รู้ในทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_เสียงธรรม_รู้ในทาน ศีล ภาวนา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗