เสียงธรรมรายวัน

๒๘ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-28_เสียงธรรม_สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ
Download
เสียงธรรม : คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-28_เสียงธรรม_คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-28_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗