เสียงธรรมรายวัน

๑๖ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : สอนให้เรามีจิตสาธารณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-16_เสียงธรรม_สอนให้เรามีจิตสาธารณะ
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เธออย่าประมาท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-16_เสียงธรรม_เทศน์ เธออย่าประมาท
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-16_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗