เสียงธรรมรายวัน

๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-12_เสียงธรรม_ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
Download
เสียงธรรม : เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-12_เสียงธรรม_เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป