เสียงธรรมรายวัน

๘ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน เรื่องศีลและสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_เสียงธรรม_กรรมฐาน เรื่องศีลและสังโยชน์
Download
เสียงธรรม : สนทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_เสียงธรรม_สนทนา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗