เสียงธรรมรายวัน

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ปฏิปทา ที่หลวงพ่อสอนให้เรามี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-30_เสียงธรรม_ปฏิปทา ที่หลวงพ่อสอนให้เรามี
Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-30_เสียงธรรม_กรรมฐาน