เสียงธรรมรายวัน

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ บุญกุศลที่สั่งสม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-23_เสียงธรรม_เทศน์ บุญกุศลที่สั่งสม
Download
เสียงธรรม : หล่อพระวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-23_เสียงธรรม_หล่อพระวันมาฆบูชา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-23_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗