เสียงธรรมรายวัน

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-16_เสียงธรรม_เทศน์
Download
เสียงธรรม : สนทนาก่อนกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-16_เสียงธรรม_สนทนาก่อนกรรมฐาน