เสียงธรรมรายวัน

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-10_เสียงธรรม_เทศน์
Download
เสียงธรรม : สนทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-10_เสียงธรรม_สนทนา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-10_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗