เสียงธรรมรายวัน

๓ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-03_เสียงธรรม_เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
Download
เสียงธรรม : พระท่านเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-03_เสียงธรรม_พระท่านเป็นที่พึ่ง
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-03_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗