เสียงธรรมรายวัน

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ยากที่จะยินดีทำบุญร่วมกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-26_เสียงธรรม_ยากที่จะยินดีทำบุญร่วมกัน
Download
เสียงธรรม : สุข ทุกข์เป็นของไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-26_เสียงธรรม_สุข ทุกข์เป็นของไม่แน่นอน
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-26_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗