เสียงธรรมรายวัน

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-18_เสียงธรรม_มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง
Download
เสียงธรรม : เทศน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-18_เสียงธรรม_เทศน์
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-18_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗