เสียงธรรมรายวัน

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ ผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-17_เสียงธรรม_เทศน์ ผลของทาน
Download
เสียงธรรม : เมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-17_เสียงธรรม_เมตตา