เสียงธรรมรายวัน

๑๔ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-14_เสียงธรรม_เทศน์
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เตือนสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-14_เสียงธรรม_เทศน์ เตือนสติ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-14_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗