เสียงธรรมรายวัน

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : ฝึกใจใครว่าง่าย คุยก่อนหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-31_เสียงธรรม_ฝึกใจใครว่าง่าย คุยก่อนหล่อพระ
Download
เสียงธรรม : คุยกันตอนปีใหม่ (กรรมฐาน)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-31_เสียงธรรม_คุยกันตอนปีใหม่ (กรรมฐาน)