เสียงธรรมรายวัน

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-29_เสียงธรรม_มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ความจริงของกายนี้ที่เราต้องรู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-29_เสียงธรรม_เทศน์ ความจริงของกายนี้ที่เราต้องรู้