เสียงธรรมรายวัน

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : หาที่พึ่งทางใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-17_เสียงธรรม_หาที่พึ่งทางใจ
Download
เสียงธรรม : อยากดีต้องวางใจให้ถูก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-17_เสียงธรรม_อยากดีต้องวางใจให้ถูก
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-17_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖