เสียงธรรมรายวัน

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เทศน์ อุปกิเลสคืออะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-11_เสียงธรรม_เทศน์ อุปกิเลสคืออะไร
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ไม่ฝืนความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-11_เสียงธรรม_เทศน์ ไม่ฝืนความจริง
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-11_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖