เสียงธรรมรายวัน

๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : พวกเธอหยุดแล้วดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-02_เสียงธรรม_พวกเธอหยุดแล้วดี
Download
เสียงธรรม : หยุดตัณหานั่นแหละดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-02_เสียงธรรม_หยุดตัณหานั่นแหละดี