เสียงธรรมรายวัน

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : คนมีเมตตารับรู้ได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-11_เสียงธรรม_คนมีเมตตารับรู้ได้ง่าย
Download
เสียงธรรม : ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-11-11_เสียงธรรม_ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม