เสียงธรรมรายวัน

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : รู้จิตเห็นด้วยใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-21_เสียงธรรม_รู้จิตเห็นด้วยใจ
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-21_เสียงธรรม_เทศน์ ความกตัญญู
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-21_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖