เสียงธรรมรายวัน

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เทศน์ พ้นทุกข์พบสุขด้วยพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-15_เสียงธรรม_เทศน์ พ้นทุกข์พบสุขด้วยพระ
Download
เสียงธรรม : เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-15_เสียงธรรม_เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-15_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙