เสียงธรรมรายวัน

๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาฝึกใจต้องหมั่นทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-08_เสียงธรรม_สนทนาฝึกใจต้องหมั่นทำ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-08_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖