เสียงธรรมรายวัน

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : เทศน์ คุณของพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-07_เสียงธรรม_เทศน์ คุณของพระรัตนตรัย
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อสอนตั้งใจทำอะไรแล้วให้ทำจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-10-07_เสียงธรรม_หลวงพ่อสอนตั้งใจทำอะไรแล้วให้ทำจริง